albertbahn.hu

Magyarország  ›  Vasútvonalak

Márianosztra - Nagyirtáspuszta Erdei Vasút
760 mm

318 Szob - Nagybörzsöny Erdei Vasút (760 mm)

Márianosztra - Nagyirtáspuszta

Királyréti Erdei Vasút (760 mm)

Kismaros - Királyrét

318 Szob - Nagybörzsöny Erdei Vasút (760 mm)

Márianosztra - Nagybörzsöny

318 Szob - Nagybörzsöny Erdei Vasút (760 mm)

Szob - Márianosztra

Több évtizedes álom vált valóra, amikor 2016. májusában a Márianosztra és Nagyirtás közötti újjáépült szakaszon megindulhatott a személyforgalom, és ezzel teljessé vált a Szob – Nagybörzsöny kisvasút. A személyszállítás beindítását a szobi és a nagybörzsönyi vonalakat összekötő szakaszon már 1975-ben tervezték, azonban ehelyett a teherforgalom is megszűnt, a “transzbörzsönyi kisvasút” pedig az enyészeté lett. Idővel aztán a másik két szakasz is leállt, de a feltámasztásukra a 90-es évek végén indult mozgalom végül sikerrel járt: ha most még átszállással is, de végig lehet utazni Szobtól Nagybörzsönyig.

Márianosztra

Márianosztra, a "magyar Disentis". Háttérben a bazilika és az egykori pálos kolostor.

Márianosztra, a "magyar Disentis". Háttérben a bazilika és az egykori pálos kolostor.

A csatlakozásra várnak az utasok az állomáson.

A csatlakozásra várnak az utasok az állomáson.

Már érkezik is a Börzsöny Kisvasút vonata Szob felől.

Már érkezik is a Börzsöny Kisvasút vonata Szob felől.

Egymás mellett a két társaság vonatai.

Egymás mellett a két társaság vonatai.

Mint a svájci Disentis. Két keskeny-nyomközű vasúttársaság vonatai találkoznak Márianosztra állomáson, melynek hátterében az egykori pálos kolostor (ma börtön) áll a bazilikával. A Nagyirtás felé induló vonat bevárja a Szob felől érkezőt.

A Magyarok Nagyasszonya templom

A Magyarok Nagyasszonya templom

  2012. óta Bazilika minor.

  2012. óta Bazilika minor.

   "Nagy Lajos magyar király alapította 1352-ben" - olvasható a belső térben.

   "Nagy Lajos magyar király alapította 1352-ben" - olvasható a belső térben.

    A főoltárt díszítő Mária-kép a czestochowai Fekete Madonna XVIII. századi másolata.

    A főoltárt díszítő Mária-kép a czestochowai Fekete Madonna XVIII. századi másolata.

     Bazilika muskátlival

     Bazilika muskátlival

      Márianosztra barokk temploma, mely 2012-ben nyerte el a bazilika címet

      Márianosztra, Maria Nostra, Miasszonyunk... Amikor Nagy Lajos király 1352-ben megalapította a Magyarok Nagyasszonyának szentelt templomot és a kolostort, saját birtokából adományozott a pálos rendnek. „In nostre”, a sajátunkból – szólt az adománylevél, és talán innen is ered a sokáig „Nostre” néven számon tartott település neve.
      Harminc évvel később, 1382-ben márianosztrai szerzetesek indultak a lengyelországi Częstochowába, ahol Nagy Lajos, aki akkor már 12 éve lengyel király is volt, egy újabb kolostort alapított a számukra. A Jasna Góra kolostor egy réges-régi, csodatévő Mária-ikont is kapott, melyet a legenda szerint maga Szent Lukács evangelista festett, a Fekete Madonnát.
      A márianosztrai kolostor, miután 1535-ben templomával együtt lerombolták a törökök, csaknem kétszáz évig várta sorsának jobbra fordulását. 1729-re sikerült újjáépíteni a templomot, barokk stílusban, megtartva az eredeti, romjaiban fennmaradt gótikus szentélyt (a kolostor csak 1735-ben épült fel). Felszentelésére megérkezett a częstochowai Fekete Madonna másolata is, melyhez azóta – az eredetihez hasonlóan – számos csoda kötődik és amely ma is a főoltár része. Ekkor vált Márianosztra Mária-kegyhellyé.
      A „másodvirágzás” azonban csak fél évszázadig tartott. II. József, a „kalapos király” 1786-ban feloszlatta a pálos rendet, a kolostor pedig üresen állt 72 éven át. 1858-ban a kolostor állami tulajdonba került, és attól kezdve egyházi kezelésű női börtönként működött. 1948-ban aztán állami férfi börtönt csináltak belőle, a kommunista diktatúra idején előszeretettel használták egyházi személyek fogva tartására. Az egykori kolostor ma is börtönként működik.
      Bár a pálos rend 1930-ban újjáalakult, a márianosztrai templomot csak 1989-ben kapta vissza. A templom 2012. óta viseli a Basilica Minor címet.

      Érkezés Márianosztrára

      Érkezés Márianosztrára

      A visszafogáshoz visszatolat a vonat...

      A visszafogáshoz visszatolat a vonat...

      ...a csonkavágány kitérőjéhez.

      ...a csonkavágány kitérőjéhez.

      Félreáll a mozdony a csonkavágányra.

      Félreáll a mozdony a csonkavágányra.

      Miután a kocsi kissé visszagurult, a mozdonyt a másik végére kapcsolják.

      Miután a kocsi kissé visszagurult, a mozdonyt a másik végére kapcsolják.

      Visszatérés az állomásra

      Visszatérés az állomásra

      Megérkezik a vonat Nagyirtás felől, majd utasok nélkül visszatolat a kitérőhöz. Itt a mozdony félreáll a csonkavágányra, amíg a kocsi visszagurul a lejtőn, majd a kocsi túlsó végére állva immár tolatva tér vissza a peronhoz.

      Utasokra várva

      Utasokra várva

      Érkezik a csatlakozó kisvonat Szob felől.

      Érkezik a csatlakozó kisvonat Szob felől.

      Érkezik a csatlakozó kisvonat Szob felől.

      Érkezik a csatlakozó kisvonat Szob felől.

      Átszállás Nagyirtás felé

      Átszállás Nagyirtás felé

       Mindkét vonat indulásra készen

       Mindkét vonat indulásra készen

       Indulás utasokkal tele Nagyirtáspuszta felé

       Indulás utasokkal tele Nagyirtáspuszta felé

       Mire Szob felől felér vonatával az L-60-as mozdony, a középső szakasz vonata készen várja. Az utasok nagy része végigmegy a teljes vonalon, Nagybörzsönyig, vállalva a két átszállást.

       "Járműparádé" Márianosztrán. Míg a 3756-os mozdony a tárolóvágányon várakozik kocsijával, az állomáson a motorkocsi randevúzik a 3737-essel.

       "Járműparádé" Márianosztrán. Míg a 3756-os mozdony a tárolóvágányon várakozik kocsijával, az állomáson a motorkocsi randevúzik a 3737-essel.

       "Járműparádé" Márianosztrán. Míg a 3756-os mozdony a tárolóvágányon várakozik kocsijával, az állomáson a motorkocsi randevúzik a 3737-essel.

       "Járműparádé" Márianosztrán. Míg a 3756-os mozdony a tárolóvágányon várakozik kocsijával, az állomáson a motorkocsi randevúzik a 3737-essel.

       "Járműparádé" Márianosztrán. Míg a 3756-os mozdony a tárolóvágányon várakozik kocsijával, az állomáson a motorkocsi randevúzik a 3737-essel.

       "Járműparádé" Márianosztrán. Míg a 3756-os mozdony a tárolóvágányon várakozik kocsijával, az állomáson a motorkocsi randevúzik a 3737-essel.

       "Járműparádé" Márianosztrán. Míg a 3756-os mozdony a tárolóvágányon várakozik kocsijával, az állomáson a motorkocsi randevúzik a 3737-essel.

       Virágos réteken haladunk az erdő felé.

       Virágos réteken haladunk az erdő felé.

       Erdei suhanás

       Erdei suhanás

        Sínek és pipacsok

        Sínek és pipacsok

         Ívben

         Ívben

          Felhagyott kőfejtő tövében kanyarodik Márianosztra felé a 3756-os mozdony az új személykocsival.

          Felhagyott kőfejtő tövében kanyarodik Márianosztra felé a 3756-os mozdony az új személykocsival.

          Felhagyott kőfejtő tövében kanyarodik Márianosztra felé a 3756-os mozdony az új személykocsival.

          Felhagyott kőfejtő tövében kanyarodik Márianosztra felé a 3756-os mozdony az új személykocsival.

          Zakatolás erdőn-mezőn

          Amikor az 1920-as trianoni békediktátum elszakította Magyarországtól Ipolypásztót, a nagybörzsönyi 600 mm-es nyomtávú kisvasúthálózat elveszítette nagyvasúti kapcsolatát. Az 1908-tól kezdve az erdőben kitermelt fa elszállítására kiépült vasút így nem tudta ellátni feladatát. Nem messze, déli irányban működött 1912. óta a márianosztrai kőbányát kiszolgáló 760 mm-es nyomtávú vonal, mely Szobnál csatlakozott a normál nyomtávú vasúthálózathoz. Kézenfekvő megoldás volt a két kisvasút összekötése. A Nagybörzsöny – Kisirtás vonalat 760 mm-es nyomtávra építették át, majd három részletben, Nagyirtáson és a Bezina-patak völgyén keresztül 1924-re megépült az összeköttetés is Márianosztráig. Nagybörzsöny és Szob között 1975-ig jártak a kitermelt faanyagot szállító vonatok, személyszállítás a teljes vonalon sohasem volt, csak Nagybörzsöny és Nagyirtás között jártak személyvonatok 1969-től kezdve. 1975-ben születtek tervek a személyforgalom beindítására (ekkor döntöttek a királyréti kisvasút úttörővasúttá alakításáról is), de végül a Nagyirtás és Márianosztra közötti elhanyagolt pályán a teherforgalmat is beszüntették. A nagybörzsönyi vonal megmaradt részén előbb a teher-, majd 1984-ben a személyszállítás is megszűnt. ‘87-ben hiába indították újra, 1992-ben pénzügyi okokból ismét le kellett állítani. A Szobi Gazdasági Vasút 1992-ig szállította a követ, ekkor azonban a privatizált kőbánya áttért a közúti szállításra, így ez a vonal is leállni kényszerült.
          A kisvasút szerelmesei azonban nem nyugodtak bele veszteségbe. 1996-ban magánszemélyek, országgyűlési képviselők és az érintett önkormányzatok összefogásából létrejött a Nagybörzsöny–Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány, majd két évvel később Nagybörzsöny önkormányzatához került a nagybörzsönyi szakasz kezelésének joga: a forgalom itt 2002-ben indulhatott újra.
          Második lépcsőfokként 2009-ben kerülhetett sor a Szob – Márianosztra szakasz (ezúttal nem gazdasági, hanem kizárólag turisztikai célú) újraindítására. Utoljára a hiányzó Márianosztra – Nagyirtáspuszta szakasz épült újjá 2015. és 2016. között. A forgalom itt 2016. május 21-én indulhatott meg, a vonalszakasz átadása június 2-án történt meg. A 6,5 km hosszú vonalszakasz 202 méteres szintkülönbséget küzd le, legnagyobb emelkedése 46 ezrelék. A vonalon (gyakran) alkalmazott legkisebb ívsugár 40 m.
          Bár az összekötő szakasz átadásával teljessé vált a Szob – Nagybörzsöny kisvasút, a kusza tulajdonosi és üzemeltetői háttér miatt a teljes vonalon egyelőre mégis csak két átszállással lehet végigutazni. A Márianosztra – Nagyirtás szakaszt (a Nagyirtás – Nagybörzsöny szakaszhoz és a királyréti vonalhoz hasonlóan) a Börzsöny 2020 Kft. üzemelteti, több tulajdonos járműveivel. A nagybörzsönyi vonal gördülőállománya mellé 2016-ban egy új személykocsi, majd egy megjelenésben hozzá illeszkedő új motorkocsi is forgalomba állt – mindkettő a Börzsöny 2020 Kft. paphegyi műhelyében készült.
          A vonatok egyelőre hétvégeken járnak, a nyári időszakban péntekenként is.
          A kisvasút történetéről és az utazási tudnivalókról bővebben a lap alján található linkeken olvashat.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Nagyjából egy kilométerrel Márianosztra felett ereszkedik le a reggeli első vonat, a 8444 001 pályaszámú, vadonatúj motorkocsi Nagyirtás felől.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Az első vonat duplázva jön Nagybörzsönyből. A motorkocsit egy mozdonyvontatta vonat követte, 3 percen belül.

          Esőben halad át a Márianosztra felé igyekvő vonat a Bezina-patak újjáépült hídján.

          Esőben halad át a Márianosztra felé igyekvő vonat a Bezina-patak újjáépült hídján.

          Esőben halad át a Márianosztra felé igyekvő vonat a Bezina-patak újjáépült hídján.

          Esőben halad át a Márianosztra felé igyekvő vonat a Bezina-patak újjáépült hídján.

          Esőben halad át a Márianosztra felé igyekvő vonat a Bezina-patak újjáépült hídján.

          Esőben halad át a Márianosztra felé igyekvő vonat a Bezina-patak újjáépült hídján.

          Esőben halad át a Márianosztra felé igyekvő vonat a Bezina-patak újjáépült hídján.

          Esőben halad át a Márianosztra felé igyekvő vonat a Bezina-patak újjáépült hídján.

           Nyári zápor vonul át a Börzsöny felett, amikor a Márianosztra felé tartó vonat áthalad a Bezina-patak újjáépült hídján.

           Füstös-forrás megállóhely után meredeken kapaszkodik a vonat Nagyirtáspuszta felé.

           Füstös-forrás megállóhely után meredeken kapaszkodik a vonat Nagyirtáspuszta felé.

           Füstös-forrás megállóhely után meredeken kapaszkodik a vonat Nagyirtáspuszta felé.

           Füstös-forrás megállóhely után meredeken kapaszkodik a vonat Nagyirtáspuszta felé.

           Füstös-forrás megállóhely után meredeken kapaszkodik a vonat Nagyirtáspuszta felé.

           Füstös-forrás megállóhely után meredeken kapaszkodik a vonat Nagyirtáspuszta felé.

           Füstös-forrás megállóhely után meredeken kapaszkodik a vonat Nagyirtáspuszta felé.

           Füstös-forrás megállóhely után meredeken kapaszkodik a vonat Nagyirtáspuszta felé.

           Füstös-forrás megállóhely után meredeken kapaszkodik a vonat Nagyirtáspuszta felé.

           Nagyirtáson egymás mellett pihen a márianosztrai és a nagybörzsönyi vonat.

           Nagyirtáson egymás mellett pihen a márianosztrai és a nagybörzsönyi vonat.

           Nagyirtáspuszta

           Az új fogadóépületben egy kis kávézó is működik.

           Az új fogadóépületben egy kis kávézó is működik.

           C-50-esek egymás közt

           C-50-esek egymás közt

           A 3739-es Ercsiben kezdte pályafutását 1954-ben.

           A 3739-es Ercsiben kezdte pályafutását 1954-ben.

           Az 1955-ben gyártott 3756-os Kapuvárról érkezett.

           Az 1955-ben gyártott 3756-os Kapuvárról érkezett.

           Mindketten a 80-as években kerültek a Nagybörzsönyi Erdei Vasútra.

           Mindketten a 80-as években kerültek a Nagybörzsönyi Erdei Vasútra.

           Verőfényes a napsütés Nagyirtáson, az egy órával korábbi esőre már semmi sem emlékeztet.
           Itt újabb átszállás vár az utasokra. A nagybörzsönyi és a márianosztrai vonat egymás mellett várakozik.

           A Szent Orbán wellness hotel és étterem pár perc séta az állomástól.

           A Szent Orbán wellness hotel és étterem pár perc séta az állomástól.

            Nyáron fantasztikus grilltálat készítenek a szabadtéri tűzhelyen.

            Nyáron fantasztikus grilltálat készítenek a szabadtéri tűzhelyen.

             A Szent Orbán wellness hotel és étterem pár perc séta az állomástól. Nyáron fantasztikus grilltálat készítenek a szabadtéri tűzhelyen.

             Kaporlevelű ebszékfű
(Matricaria maritima subsp. inodora)

             Kaporlevelű ebszékfű
             (Matricaria maritima subsp. inodora)

              Kaporlevelű ebszékfű
(Matricaria maritima subsp. inodora)

              Kaporlevelű ebszékfű
              (Matricaria maritima subsp. inodora)

               Ökörszem fióka (Troglodytes troglodytes) vár a szüleire (és a tízóraira).

               Ökörszem fióka (Troglodytes troglodytes) vár a szüleire (és a tízóraira).

                Sátoros margitvirág
(Tanacetum corymbosum)

                Sátoros margitvirág
                (Tanacetum corymbosum)

                 Ez az őzsuta nem menekült el fejvesztve...

                 Ez az őzsuta nem menekült el fejvesztve...

                  ...tovább legelészett, miközben azért engem is szemmel tartott.

                  ...tovább legelészett, miközben azért engem is szemmel tartott.

                   "Erdei pocsolya, csupa sár dagonya.
Ki lakik benne, s vajon mit enne?"

                   "Erdei pocsolya, csupa sár dagonya.
                   Ki lakik benne, s vajon mit enne?"

                    "...Lakik benne béka..."

Vöröshasú unka (Bombina bombina)

                    "...Lakik benne béka..."

                    Vöröshasú unka (Bombina bombina)

                     A vonat mellett gyalog is érdemes itt kirándulni, hiszen óvatosan közlekedve nemcsak szép virágokat, de sok őzet, szarvast is látni errefelé.
                     Persze hiába lógott csőre töltött fényképezőgép a nyakamban, csak egy igen türelmes őzsutát sikerült megörökítenem.

                     Hozzászólás írásához kérem, jelentkezzen be!